ALGEMENE ACCEPTATIE EISEN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

1. De verpakkingen dienen altijd schenk, druip en schraapleeg te zijn.
2. Tevens moet de etikettering aanwezig blijven van de laatste inhoud die in de verpakking heeft gezeten.
3. De verpakkingen moeten goed afgesloten zijn om problemen tijdens transport te voorkomen.
4. Verpakkingen die gevaarlijke stoffen bevatten zullen eerst moeten worden gereinigd. Stoffen die bij de reiniging problemen kunnen opleveren qua geurhinder, giftigheid of algemene milieubezwaren zullen in goed overleg met de reconditioneerder eventueel ook voorgereinigd moeten worden aangeleverd. De verpakkingen moeten worden voorzien van een sticker waar "voorgereinigd" op staat of een ander teken waaruit blijkt dat voorreiniging heeft plaatsgevonden. Bij voorgereinigde verpakkingen dient tevens een schriftelijk bewijs aanwezig te zijn dat voorreiniging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld een vrachtbrief.
5. De acceptatie-eisen voor alle verpakkingen, onafhankelijk van welk materiaal ze zijn gemaakt (bijv.kunststof, staal of fiber), zijn dezelfde.
6. De goedkeuring en acceptatie van de verpakkingen vindt plaats tijdens de lossing, welke uiterlijk binnen drie weken na levering heeft moeten plaatsvinden en is bindend.
7. De verpakkingen die niet aan de onder punt 1-6 voornoemde acceptatie eisen voldoen worden op uw kosten geretourneerd.
 
NEDERLANDSE VERENIGING VAN VATENHANDELAREN